Deratyzacja – Zwalczanie i likwidacja szczurów

Pojawienie się gryzoni stanowi dość duży problem, szczególnie w rolnictwie, przedsiębiorstwach spożywczych, ale także w budynkach mieszkalnych i instytucjach użytku publicznego. Niszczą one oraz zanieczyszczają magazynowane zbiory i żywność, naruszają elewacje budynków, przegryzają kable. Roznoszą także chorobotwórcze drobnoustroje. Inwazja gryzoni wiąże się również z określonymi stratami finansowymi.

Dlatego tak ważna w walce z określonymi szkodnikami jest deratyzacja

Jest to zabieg mający na celu zlikwidowanie szkodników, głównie szczurów, myszy, nornic oraz kretów. To także profilaktyka, czyli zapobieganie ponownemu pojawieniu się gryzoni.

deratyzacja-plakietka

Problemy, które mogą powodować gryzonie

Szczury i myszy, które występują w Polsce najczęściej, szybko przystosowują się do środowiska, cechują się wysoką rozrodczością i wytrzymałością. Żerują głównie nocą, mogą być jednak zauważone w ciągu dnia, co oznacza, że jest ich na danym terenie czy w budynku bardzo dużo. Należy przeprowadzić wtedy deratyzację za pomocą specjalistycznej firmy. Ważne jest, aby zabieg wykonany był profesjonalnie, ponieważ daje to gwarancję całkowitego pozbycia się zagrożenia.

Obecność szczurów i myszy może powodować:

  • rozprzestrzenianie się chorób
  • zanieczyszczenie produktów odchodami, w których mogą znajdować się drobnoustroje chorobotwórcze,
  • zniszczenia magazynowanej żywności i zbiorów,
  • poważne naruszenie konstrukcji budynków, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych (szczególny problem stanowią gryzonie w samochodach osobowych, gdyż mogą uszkodzić elektronikę, jak również w gospodarstwach domowych, gdzie celem ich niszczącej działalności są często np. instalacje elektryczne czy gazowe).

szczur

 

Opracowany i sprawdzony przez firmę Isotech program ochrony obiektów przed szkodnikami  obejmuje:

  • analizę i rozpoznanie zagrożenia oraz identyfikację gryzoni,
  • doraźne zabiegi deratyzacyjne,
  • kontrolowanie aktywności gryzoni na określonym terenie,
  • skuteczną eliminację szkodników, działania korygujące i naprawcze,
  • opracowanie i wdrożenie indywidualnego programu ochrony przed gryzoniami.

O skuteczności deratyzacji decyduje profesjonalne podejście, doświadczenie, znajomość zwyczajów zwierząt oraz dobór odpowiednich technik i środków. Nasza firma stosuje zarówno preparaty chemiczne, np. antykoagulanty I i II generacji, jak i np. tzw. żywołapki. W naszych działaniach dbamy o bezpieczeństwo ludzi oraz innych zwierząt, stosując wysokie standardy kontroli nad stosowanymi metodami i środkami.

Wyspecjalizowana firma deratyzacyjna Isotech zapewnia również utylizację wszystkich martwych osobników.

Oferujemy następujące usługi:

Zwalczanie i deratyzacja szczurów

Szczur jest bardzo inteligentny i ma wyczulone zmysły, toteż próba samodzielnej likwidacji tych szkodników może być bardzo trudna, a w niektórych przypadkach zupełnie nieskuteczna. Profesjonalna deratyzacja powinna być przeprowadzona przez specjalistyczną firmę.  Isotech daje gwarancję wykrycia i zniszczenia każdego szczura.

szczury2 szczury1

 

Zwalczanie i deratyzacja myszy

Myszy wybierają miejsca, w których znajdują się odpowiednie i łatwo dostępne zapasy jedzenia, na przykład magazyny zbożowe, spiżarnie. Kiedy mysz znajdzie się w bezpośrednim kontakcie z żywnością, jest ona już niezdatna do spożycia. Należy wtedy zdecydować się na skuteczne przeciwdziałanie tym szkodnikom, które może zapewnić nasza firma.

myszy2 myszy1

 

Zwalczanie i deratyzacja kretów

Myszy wybierają miejsca, w których znajdują się odpowiednie i łatwo dostępne zapasy jedzenia, na przykład magazyny zbożowe, spiżarnie. Kiedy mysz znajdzie się w bezpośrednim kontakcie z żywnością, jest ona już niezdatna do spożycia. Należy wtedy zdecydować się na skuteczne przeciwdziałanie tym szkodnikom, które może zapewnić nasza firma.

krety2 krety1

 

Zwalczanie i deratyzacja nornic

Nornica jest gryzoniem, który stał się uciążliwym szkodnikiem w ogrodach. Obgryza ona korę drzew owocowych, kopie nory i korytarze, które niszczą korzenie roślin ogrodowych. Rujnuje nasadzenia i powoduje zapadanie się części rabat i grządek. Skuteczne usunięcie z ogrodu tego szkodnika zapewnia firma Isotech.

Swoje usługi deratyzacji oferujemy głównie na terenie województwa łódzkiego i śląskiego, w tym m.in. takich miast jak: Łódź, Bełchatów, Piotrków, Wieluń czy Częstochowa, jednak współpracujemy z osobami fizycznymi i firmami z całej Polski.