Audyty zagrożeń Pest Control – Rola biologa terenowego

Zadaniem naszej firmy jest przeprowadzenie audytów sanitarno-higienicznych. Nasze audyty dają gwarancję najwyższej jakości według światowych standardów. Pozwalają one na spełnienie wymogów i utrzymanie najwyższego poziomu ochrony i zabezpieczenia przed szkodnikami.

Audyty są formą profilaktyki przed pojawieniem się szkodników. Zapewnia to firmie oszczędności, ponieważ nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z ich zwalczaniem, a także stabilność wynikającą z braku nieprzewidzianych postojów w produkcji.

Audyty zagrożeń Pest Control – Rola biologa terenowego

Według międzynarodowych standardów IFS (International Food Standard) i BRC (British Retail Consortium), czyli standardów określających bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych pracownik danego zakładu produkującego żywność wraz z biologiem terenowym winni dokonywać inspekcji (audytu) zakładu ok. czterech razy w roku. Audyt określa, czy dane warunki sprzyjają pojawianiu się szkodników oraz ocenia, czy firma zewnętrzna zajmująca się zwalczaniem szkodników odpowiednio wykonuje swoje obowiązki.

Zadania biologa terenowego

 • określa stan aktywności szkodników w budynkach należących do zakładu oraz w jego otoczeniu,
 • ocenia jakość pracy technika firmy deratyzacyjnej obsługującej zakład,
 • przedstawia alternatywne rozwiązania dotyczące systemu Pest Control,
 • sprawdza poprawność i obieg dokumentacji dotyczącej Pest Control,
 • współpracuje z kierownictwem firmy,
 • przygotowuje raport kontrolny inspekcji,
 • przedstawia zalecenia odnoszące się do standardów serwisu,
 • ocenia system kontroli szkodników,
 • prowadzi doradztwo i aktywną kontrolę w zakresie ochrony przed szkodnikami,
 • doradza w zakresie sprzątania, układania i proofingu (uszczelniania otworów i szczelin).

Kiedy należy zasięgnąć rady biologa terenowego?

 • jeśli podejrzewamy, że firma deratyzacyjna obsługująca zakład jest nieskuteczna,
 • chcemy usprawnić działanie systemu jakości na terenie zakładu,
 • potrzebujemy obiektywnej porady kogoś z zewnątrz,
 • konieczne jest przeprowadzenie audytu wewnętrznego dla potrzeb systemu BRC.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:

audit